Sözlükte "kasko" ne demek?

1. Taşıtların uğrayacakları kazadan doğacak zararların karşılanması için kurulan sigortakasko